• Om Appius AB

  Appius består av ett antal medarbetare med lång erfarenhet inom programpaketering och programinstallation över nätverk. Den första installationen gjordes redan 1997. Tillsammans har vi erfarenhet av deploy och managementinstallationer från 10 klienter upp till företag med fler än 25 000 anställda utspridda över hela världen. Vi var först i Sverige med certifiering på Apple Unix 1993.

  Vi innehar nästintill samtliga certifieringar inom Mac OS X och diverse övriga utbildningar och certifieringar inom både Unix och Windows. Dessutom är vi specialister inom IT-säkerhet, kryptering och brandväggar vilket borgar för en säker och stabil infrastrukturimplementation.

  Vårt mål är att skapa en transparent integration av mjukvara och hårdvara för att minimera driftstörningar och produktionsbortfall.

  Ni kan känna er trygga med oss då vi alltid sätter kunden i centrum.
  Välkomna att kontakta oss idag!
 • Tjänster

  The Appius Way

  Vår tjänst The Appius Way ordnar med tidsbesparande installationer och uppgraderingar av mjukvara genom att paketera allt i en och samma tjänst. Vi är stolta över att kunna presentera denna kompletta tjänst inom deployment och management – driftsäkerhet som tjänst är numera en etablerad branschstandard.
     The Appius Way sparar tid för användaren, och ser till att alla har önskad programversion installerad.
     The Appius Way ger möjlighet till automatiska och tidsbestämda programinstallationer och uppdateringar.
     The Appius Way ger möjlighet till avinstallation och återställning till föregående installation om så önskas.
     The Appius Way ger en homogen och driftsäker dator utan tidskrävande installationer och andra avbrott.
     The Appius Way installationerna är självreparerande.
     The Appius Way ger möjlighet till en självserviceportal där användaren kan installera enskilda programvaror.
     The Appius Way ger möjlighet till typsnittshantering, distribution av interna mallar och företagsinformation.
     The appius way kan levereras som molntjänst eller som inhouse lösning


  Paketering

  Vi tillhandahåller programpaketering till små, medel och stora företag. Paketeringen sker i samråd med återförsäljare och slutkund. Paketering innebär att mjukvara sorteras och anpassas till en viss struktur för att effektivt användas i ett automatiserat installationsflöde.
  Vi kan tillhandahålla enstaka paket eller bygga kompletta mjukvarubibliotek för ert företag. Mjukvarulicenser kan hanteras genom att kombinera licens och mjukvara i ett gemensamt paket. För att underlätta installation och paketering är det fördelaktigt att använda s.k. volymlicenser.


  Lagerapplikationer

  Vi har alltid ett stort sortiment av färdigpaketerade standardapplikationer så som webbläsare, mediaspelare, texthanterare mm. Med hjälp av våra lagerapplikationer kan beslutsprocesser förkortas och ledtider minimeras inför installationer och uppdateringar.
  Lagerapplikationerna säljs till fast pris oavsett antal klientdatorer.


  Konsult

  Våra konsulter har specialistkompetens inom området deployment och management. Vi bistår både återförsäljare och slutkund i hela processen från planering till implementation och förvaltning. Våra konsulter arbetar med hela världen som bas och finns tillgängliga om behov uppstår vid implementering av deployment och managementsystem.


  Säljstöd

  Våra erfarna säljare hjälper dig som återförsäljare att hitta rätt kundfokus inom The Appius Way. Appius ser också till att aktuellt informationsmaterial är utformat så att presentation kan ske med hjälp av den senaste tekniken. Vi erbjuder er som återförsäljare möjlighet till att använda The Appius Way internt.
  Våra medarbetare ser fram emot att delta i workshop och seminarier tillsammans med återförsäljare och slutkund.

 • Kontakt

  Vår adress är:

  Appius AB
  Skogsstigen 34
  148 71 SORUNDA
   

  Våra kontaktvägar:

  Försäljning

   +46 72-585 85 55
  sales@appius.se
   

  Teknik

  +46 70-180 85 90
  teknik@appius.se

  Använd mailformuläret


  Tack för ditt meddelande!
  Ditt meddelande har levererats. Vi kommer kontakta dig så fort som möjligt.

 • Historia

  Appius Claudius (c:a 340 – 273 f.Kr.)

  Censorn Appius Claudius var en föregångare inom infrastruktur och hållbar utveckling under Romarrikets storhetstid.
  År 312 f.Kr. lät han stenlägga den viktigaste tillfartsvägen till Rom söderifrån.
  Vägen fick då sitt namn efter honom. Via Appia, (idag benämnd Via Appia Antica för att inte blandas ihop med den moderna Via Appia Nuova) som gick mellan Rom och Brindisi, förband inte bara Rom med Syditalien och Sicilien utan även trafiken till hamnarna vid ostkusten.
  Dessa hamnar säkrade i sin tur förbindelserna med Grekland, Mindre Asien och Nordafrika.

  Vid den här tiden tog romarna sitt vatten från Tibern men vattnet började tryta och kvaliteten var sannolikt inte särskilt hög.
  Censorn Gaius Plautius Venox fick då i uppdrag att hitta nytt vatten vilket han lyckades med.
  Vattnet var dock tvunget att ledas till Rom och då Appius Claudius redan var i färd med att bygga Via Appia blev han ombedd att bygga en akvedukt för ändamålet.

  Akvedukten fick namnet Aqua Appia och var den första egentliga akvedukten i Romarriket.
  Akvedukten gick fullständigt under jord i 16 kilometer förutom en kortare sträcka vid Circus Maximus. Antagligen drogs den under jord av säkerhetsskäl då den skulle vara svårare att skära av vid en belägring.

  På en 16,2 kilometer lång dragning av akvedukten är höjdskillnaden mindre än 10 meter = 0.05 % lutning vilket även med dagens hjälpmedel är mycket svårt att skapa.

  När Appius Claudius ämbetstid gick ut var akvedukten fortfarande inte färdigbyggd och han vägrade därför att avgå och tvingade sig kvar på sin post tills dess att hela akvedukten var klar.

   

  Företaget

  Vi bygger genomtänkt och anpassad infrastruktur inom IT i nutid, precis som Appius Claudius gjorde för det romerska samhället för 2000 år sedan. Och precis som Appius ser vi till att följa ett projekt hela vägen till målet.

  Appius AB bildades under 2012 och ägs av tre helsvenska bolag nämligen Duns AB, Warg Holding AB och Abelsna AB. Trots bolagets unga ålder har vi knutit samman medarbetare med stor erfarenhet och unik kunskap inom de områden vi verkar.
 • Driftsstatus

  Planerade driftavbrott

  Alla uppdateringar har gått bra och våra servrar kör nu version 9.1.2.
  Under helgen vecka 40 så kommer vi ta ned systemet för uppdateringar.
  Driftstörningar kan komma och gå under denna tid. Vi rapporterar här när allt är klart.


  150714 uppdaterar vi systemet till 9.1.0. Arbetet startar kl 21:00 och beräknas pågå under 60 minuter. Inga filer kommer distribueras under denna tid.

  Driftsstörningar

  Allt fungerar normalt
 • Presentationer mm← back

  I vissa versioner av Safari fungerar det inte med klickbara filmer just nu.

  Om presentationen inte startar när ni klickar på den första sliden så ladda då ner presentationen för att starta den lokalt.

  mov_32x41 Appius svensk presentation

  mov_32x41 Appius international presentation

  mov_32x41 Appius ”Mobile Device Management”-presentation

  mov_32x41 Appius ”Bring Your Own Device”-presentation

In the cloud, close to you!

Vi gör drift enkelt